SNART ER FELLESFERIEN HER, MEN FINNES DEN EGENTLIG?

Snart er fellesferien her, men finnes den egentlig?

Ja, det er riktig at fellesferie ikke er et offisielt begrep i Norge. Det er heller ikke beskrevet i den norske ferieloven, som sikrer arbeidstakere rett til feriefritid og feriepenger.

I tillegg velger stadig færre bedrifter å holde sommerstengt, men mer fleksible ordninger for ferieavviklingen til sine ansatte. Men hvorfor heter det fellesferie da?

Det er nemlig en bransje som i større grad velger å stenge ned på sommeren. Det er også her uttrykket kommer fra, byggebransjen. Derfor heter det også egentlig bygningsferien.

Som et resultat av dette, er det Fellesforbundet og Byggenæringens landsforening (BNL som bestemmer når denne ferien er. I oktober i fjor besluttet de at fellesferien for 2023 anbefales lagt til tiden fra og med mandag 10. juli, til og med fredag 28. juli (uke 28, 29 og 30).

Les også: Kraftig pris-smell for sommerens Syden-ferie

Fellesferien oppstod i mellomkrigstiden

Bygningsferien oppstod som et fenomen i mellomkrigstiden.

Først i smelteverksindustrien fordi det var mer praktisk (og lønnsomt) å stenge ned smelteovnene helt i en periode, heller enn å ha dem på mens arbeiderne tok ferie når det passet dem. Det tok ikke lang tid før de store fabrikkene kom etter, før det også spredde seg til byggeindustrien og deretter de fleste andre bransjer.

Fellesferien står som sagt ikke i ferieloven, men det er tydelig definert at alle ansatte har krav på minst tre uker sammenhengende ferie i perioden mellom 1. juni og 30. september.

Hvorfor varierer lengden på skoleferien?

I fjor var skoleferien på hele ni uker i flere av landets kommuner, mot normalen som vanligvis er på åtte uker. Dette medfører større logistiske utfordringer for mange familier.

Men at sommerferien har en uke ekstra har ingenting å si for antall skoledager verken det foregående eller det kommende året. Det er ufravikelig at et skoleår skal være på 190 dager.

Randi Hagen Eriksrud, kommunikasjonsdirektør i Utdanningsetaten i Oslo, forklarte til Aftenposten i fjor at grunnen til den lange ferien var fordi de måtte tilpasse skoleplanen (skoleruten) til eksamensplanen.

— Fellessensuren for eksamen kommer sent i 2023, og for å unngå at elever møter stengte dører når de får karakterene sine, måtte vi legge skoletidsplanen slik denne gangen. Det er viktig for oss at vi kan følge opp elevene våre når de får sine eksamensresultater.

Kabalen for småbarnsforeldre blir heller ikke noe lettere når flere SFO og barnehager holder stengt i hele juli.

2023-06-01T11:53:20Z dg43tfdfdgfd