USA FåR EGEN JAGERFLY-BASE På RYGGE: – FORVENTER NORGE SNUR SEG RUNDT FORT

– Hvis de ønsker at det går fort, så forventer jeg at Norge snur seg rundt fort, og kanskje allerede setter spadetak i jorden i år. Det er det vi sikter sikter på. Det er på ingen måte sikkert, men det er det vi håper på, sier Thomas Harlem til Forsvarets forum. Han er sjef for 134 luftving på Rygge flystasjon.

Amerikanerne vil totalt investere to milliarder kroner i anlegget på Rygge.

Fire norske stasjoner

Militæravtalen med USA ble signert i april i 2021 av daværende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Tilleggsavtalen Supplementary Defense Cooperation Agreement (SDCA) gjør at USA kan gjøre tilrettelegginger på gitte norske områder for å modernisere infrastrukturen og mulig eksklusiv bruksrett.

Rygge, var sammen med flyplassene på Sola og Evenes i tillegg til Ramsund orlogsstasjon de fire stedene som det det skal opprettes «omforente områder».

Se video: Bli med om bord i verdens største krigsskip USS Gerald R. Ford

«Dette vil være avgrensede områder som i utgangspunktet er til felles bruk for USA, Norge og andre allierte for militære formål. Etter avtale med Norge kan USA få eksklusiv bruksrett til deler av et omforent område. På de omforente områdene vil USA også kunne foreta investeringer i infrastruktur.», opplyste forsvarsminister Bjørn Arild Gram i en kronikk i mai i fjor.

«Det betyr ikke at det blir fritt fram for USA på disse stedene. Også etter avtaleinngåelsen må USA koordinere med norske myndigheter om sin militære aktivitet i Norge, både når det gjelder trening, øving og eventuelle investeringer i infrastruktur.», sto det videre i innlegget.

Fem prosjekter på Rygge

Ifølge Harlem er det fem prosjekter som skal bygges på Rygge. Prosjektene skal gjøre det mulig for amerikanske jagerfly å etterfylle både drivstoff og ammunisjon, samt sikre parkerte fly.

Han mener den strategiske plasseringen til flystasjonen nær Østersjøen gjør at det trolig er der amerikanerne først vil investere.

– Hvis man ser på en kampradius for et jagerfly, så kan man operere inn og ut fra Rygge til de områdene uten tankfly. Derfor tror jeg USA har prioritert Rygge først av de fire stedene som er valgt i forbindelse med SDCA, sier Harlem. Han sier til Forsvarets forum at han gjør alt han kan for at prosjektet kommer i gang så raskt som mulig.

I en pressemelding i mars skrev Regjeringen at prosjektene skal være ferdige innen utgangen av 2027

Forsvarsbygg, Oslofjord Region øst, opplyser til Forsvarets forum at de ikke har mottatt noe oppdrag fra Forsvarsdepartementet som gjelder SDCA.

2023-06-05T16:12:40Z dg43tfdfdgfd