WIDERøE-FLY FLøY 700 FOT LAVERE ENN PILOTENE TRODDE

Først da alarmen fra flyets terrengvarslingssystem slo inn, ble pilotene klar over feilen.

– Høydemåleren ble ikke innstilt slik prosedyren tilsier før innflyging, opplyser Widerøe.

Hendelsen skjedde 22. desember.

– Vi anser hendelsen som alvorlig, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe.

Selskapet har evaluert hendelsen og fått på plass nye prosedyrer for å hindre at noe lignende skjer igjen.

– Hendelsen ble umiddelbart rapportert til Luftfartstilsynet, og vi informerte Havarikommisjonen, sier hun.

Havarikommisjonen har startet sine undersøkelser og klassifiserer det som en alvorlig luftfartshendelse.

– Det vi regner som alvorlig luftfartshendelse, er hvis siste barriere før en ulykke, er personen som sitter bak spakene. Da skal det veldig lite til før det kan utvikle seg til en ulykke, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon.

Verken selskapet eller Havarikommisjonen ønsker å si noe om hvor lavt flyet var da varslingssystemet ba pilotene ta grep for å unngå en ulykke.

Ifølge Flightradar24 befant flyet seg på det laveste punktet på 425 fots høyde under innflygingen, som tilsvarer rundt 130 meter over havet, før det steg hurtig. Det er noe usikkerhet knyttet til tallene, påpeker NRK.

– Jeg ønsker ikke å si noe om hvor lavt de var, men det var ingen umiddelbar fare for at flyet havnet i havet, sier Halvorsen.

2023-01-27T09:23:50Z dg43tfdfdgfd