FRI ETTER THON HOTELS KUVENDING OM PRIDEFLAGG: – VI ER GLADE

– Vi er glade for å se at Thon nå snur etter tydelige tilbakemeldinger fra både internt og eksternt hold. Det gir dårlige signaler å skulle flagge nøytralitet overfor en minoritet som både scorer gjennomgående dårlig på livskvalitets- og levekårsundersøkelser, i tillegg til å være en demonstrert terrorutsatt gruppe. Det å vite at vi har trygge havner og støttespillere i storsamfunnet betyr mye, sier leder Inge Alexander Gjestvang i Fri til NTB.

Fri-lederen viser til at PSTs trusselvurdering for skeive arrangementer har ført med seg mye frykt i skeive miljøer i forkant av pridemarkeringer. 

– Samtidig håper vi at Thon Hotels er villige til å møte oss og ha en samtale om hvorfor flaggnekten vekker slike reaksjoner, så de kan fylle flaggingen med et håndfast innhold i tiden framover, som kommer både ansatte og gjester til gode, sier Gjestvang.

(©NTB)

2023-06-07T10:36:02Z dg43tfdfdgfd