FRICAMPING I NORGE: HVILKE REGLER Må MAN FøLGE?

Fricamping i Norge: Hvilke regler må man følge?

Fricamping er en kjempefin måte å oppleve den norske naturen. Selv om vi har det som kalles allemannsrett, er det fortsatt noen regler du må tenke på. Vi forklarer!

I Norge har vi det som så fint kalles for allemannsrett, og dette gjør at man kan campe hvor som helst, så lenge man følger visse regler. Fricamping, som mange kaller det å campe utenfor en campingplass, er et populært valg for flere. Det er også en fin måte å gjøre norgesferien billigst mulig på.

Vi har snakket med senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal, som forklarer hva du må tenke på før du velger å campe i det fri. Det finnes nemlig noen regler du må følge.

Vår ambisjon er å gi deg de beste tipsene og triksene til reisen, og her kan du finne alle våre reisetips.

Hvor kan man fricampe?

«Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i Norge», skriver Regjeringen på sin hjemmeside. Dette vil si at man kan campe fritt i utmarka.

– Utmark er skog, fjell, myr og kystområder og andre områder som ikke defineres som innmark. Som innmark regnes gårdsplass, hustomt, dyrket mark og liknende områder der det normalt vil være til bry for grunneieren om du ferdes, forklarer Sødal.

Noen ganger kan det være vanskelig å vite om det er innmark eller utmark du befinner deg i.

– Er du usikker på om du beveger deg på innmark eller utmark, så bør du unngå å ferdes og å campe på stedet, anbefaler Sødal.

Hvilke regler er det for fricamping?

I all hovedsak er det to ting du må være ekstra oppmerksom på dersom du planlegger å fricampe.

– Sørg for at du ikke camper for nær bebyggelse; Du har ikke rett til å campe nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte, sier Sødal og legger til at man også må passe på hvor lenge man camper på ett sted.

– Hovedregelen er også at du ikke kan overnatte i mer enn 2 døgn uten at du får tillatelse fra grunneieren. Denne regelen gjelder ikke i høgfjellet og i områder som er langt fra bebyggelse, med mindre campingen fører til nevneverdig skade eller ulempe.

Er villcamping det samme som fricamping?

Du vil sikkert komme over noen som mener begge begrepene betyr det samme, men villcamping er mer negativt ladet, og noe som ikke er lovlig, ifølge Sødal.

– Villcamping med motorisert kjøretøy er ikke lov. I praksis betyr det at du ikke har lov til å kjøre bobilen ut i terrenget utenfor veien.

– Du har derimot lov til å sette opp teltet utenfor veien, legger han til.

Kan man overnatte i bobilen på parkeringsplasser og restplasser?

– I utgangspunktet har du rett til å parkere og overnatte på rasteplasser, men det er vanligvis en tidsbegrensning på ett døgn på overnattinger, forteller Sødal.

Det samme gjelder parkeringsplasser.

– Dersom det er lov å parkere bobilen, så vil det i utgangspunktet også være lov å overnatte i bilen, men vær oppmerksom på tidsbegrensninger på parkering og overnatting. Se etter skilting om dette, anbefaler han.

Vær oppmerksom på verneområder

Legg merke til at verneområder kan ha egne regler. Selv om allemannsretten gjelder her, kan noen aktiviteter likevel være unntatt i områdets verneforskrift, særlig i naturreservatene. 

– Drikkevannsforskriften og vannressursloven kan også legge restriksjoner på aktiviteten i et område. Sjekk med kommunen hvis du er i tvil, skriver Miljødirektoratet om saken.

Les mer på våre temasider:

Reise Reisetips Norgesferie

2024-07-09T12:45:25Z dg43tfdfdgfd