HVILKE NATUROPPLEVELSER ER DU REDD FOR å MISTE?

FRILUFTSLIV: WWF, DNT og Norsk Friluftsliv inviterer hele Norges befolkning til å nominere naturopplevelser de er redde for å miste, for å skape oppmerksomhet rundt viktigheten av å bevare norsk natur.

– Presset på naturen er høyere enn aldri før, og vi står nå midt i en akutt naturkrise. Villmark som for hundre år siden dekket rundt halvparten av det langstrakte landet vårt, utgjør i dag mindre enn 12 prosent, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond i en pressemelding.

Rødliste for naturopplevelser

Alle nominasjonene som kommer inn skal settes sammen til en «Rødliste for truede naturopplevelser», inspirert av den velkjente rødlista for truede arter, for å vise hva befolkningen mener er mest truet.

Organisasjonene skal så bruke denne til å jobbe fram tiltak og løsninger for å ivareta naturen og opplevelsene, som blant annet vil presenteres for politikere og myndigheter.

Da WWF og Norsk Friluftsliv satte sammen en slik liste i 2019 var intakt natur, stillheten og de frie elvene opplevelser som toppet lista.

Denne gangen har også Den Norske Turistforening (DNT) sluttet seg til de to andre organisasjonenes initiativ.

– Viktige natur- og friluftslivsområder bygges ned bit for bit uten at noen har den fulle oversikten over naturtapet. Vi som ferdes i naturen og vet hva den betyr for rekreasjon, trivsel og helse, kjenner også på hva vi er redde for å miste, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.

skogstur
Skogene byr på mange naturopplevelser som er verdt å bevare.

Tung jury for naturen

Det er enkelt å nominere på verdtåbevare.no, og både privatpersoner og organisasjoner kan gjøre det. Fristen er 30. april.

Forslagene som kommer inn vil bli sortert og vurdert av en uavhengig jury, med personer som med solid tyngde og bredde innen natur og friluftsliv.

Juryens består av stortingsrepresentant Mani Hussaini, marinbiolog Pia Ve Dahlen,generalsekretær i Norges Speiderforbund Stine Schultz Heireng, eventyrer og friluftsmann Jens Kvernmo, og ledes av biolog og professor Dag O. Hessen.

Juryens arbeid skal resultere i en liste over ti naturopplevelser som betyr mye for mange – og som nå står i fare for å forsvinne. Disse ti opplevelsene presenteres i juni, og deretter kan folk stemme på hva de mener skal på topp i «Rødlista for truede naturopplevelser».

2023-03-16T10:41:48Z dg43tfdfdgfd