LAVESTE BRITISKE BILPRODUKSJON På 65 åR

Det ble produsert 64.729 fartøy, 40 prosent færre enn i måneden i forveien. Årsaken er pandemien og mangel på mikrochiper, også kalt halvledere, skriver The Times.Det er den fjerde måneden på rad med nedgang, og det antas at mangelen kan påvirke produksjonen langt inn i neste år.For elbiler er tallene imidlertid bedre. Produksjonen økte med 17,5 prosent i oktober.Ifølge The Times stå...

Source: