NEI TIL EU ANKER ACER-DOMMEN FRA TINGRETTEN

© Leveres av ABC Nyheter Nei til EU anker Oslo tingretts dom i saken mot EUs energibyrå Acer. Tingretten konkluderte med at Grunnloven ikke ble brutt da Stortinget vedtok EUs tredje energipakke i 2018. Nei til EU vil anke dommen fra Oslo tingrett mandag der staten ble frifunnet for å ha brutt Grunnloven i saken om EUs energibyrå Acer.Tingrettens dom i Acer-saken konkluderte med at Gru...

Source: