SENTERPARTIET øYNER HåP FOR NORWEGIAN – FRIR På NYTT TIL AP OG FRP

© Gorm Kallestad ØYNER HÅP FOR NORWEGIAN: Senterpartiet vil redde Norwegians norske virskomhet og og kommer med to konkrete forslag til Stortinget. Illustrasjonsfoto. Senterpartiet vil redde Norwegian ved å tvinge gjennom en kontantstøtteordning i Stortinget. Ap og Frp har satt døren litt på gløtt, og nå frir Sp på nytt.– Hei Siv, Jonas og Audun. Jeg registrerer at Ap og Frp i...