UNDERSøKELSE: HIT REISER FLEST NORDMENN I SOMMER

Kortselskapet Mastercard gir hvert år ut rapporten Travel Trends, der det analyserer globale kortdata for å finne ut hvor og hvordan folk reiser.

Årets rapport viser at 2024 blir et rekordår for global turisme.

Det skriver de i en pressemelding.

Kortdataene viser at reisevirksomheten er på et enda høyere nivå nå enn før 2019, både målt i penger brukt og i antall reisende. Både fly- og cruise-selskaper har hatt sitt mest innbringende kvartal hittil i året til mars.

Rapporten viser også endringer i hvordan folk reiser.

Turister reiser i gjennomsnitt én dag lenger sammenliknet med nivået før pandemien. Analysen viser også at det har blitt mer populært å legge ferien sin til byer med store konserter eller sportsarrangementer.

Kortselskapet har også sett på hvilke destinasjoner som får den største økningen i norske turister denne sommeren. Det har de gjort ved å sammenlikne antall bestilte reiser med tilsvarende tall for 2019.

Disse destinasjonene øker mest blant norske turister:

  • Nice
  • Alicante
  • Palma de Mallorca
  • Firenze
  • Dubrovnik
  • München
  • Budapest
  • Dublin
  • Barcelona
  • Khaniá

2024-06-05T17:19:04Z dg43tfdfdgfd