VERKEN COLOR LINE ELLER FJORD LINE TAR MED PASSASJERER På DANSKEBåTENE

© Leveres av NTB Color Line mener de nye innstrammingene forbyr vanlig passasjertrafikk med ferje mellom Danmark og Norge, noe også Fjord Line nå gjør. Illustrasjonsfoto: Tor Erik Schrøder / NTB Color Line og Fjord Line har stanset passasjertrafikk med ferje mellom Danmark og Norge, men det er gjort unntak for personer som har samfunnskritiske oppgaver.Mandag innførte danske myndi...